AFV模型 发表于 2020-7-17 10:58:20

AFV战鹰模型 1/48 军事模型封绘图鉴大全

本帖最后由 AFV模型 于 2020-11-21 13:10 编辑https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/104317c1m4ef0f4y60cj7y.jpg
AF48001 Tiger I重型坦克后期型https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/104607l9f6yhneer7iyhvi.jpg
AF48002 Tiger I重型坦克早期型https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/104031l1pc5f5leppz025c.jpg
AF48004 虎I早期型的履带https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/153805hrwxxehhn109ssre.jpg
HF48004 AH-64D Apache Longbow 直升机
https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/154034in409r9z01ocyaoh.jpg
HF48005 台湾海军500MD潜艇直升机-https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/104931rue07mqdz44qjh4z.jpg
AF48006 Sturmtiger突击虎(最新型底盘)https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/105442kzwi4ub78lqkm7pw.jpg
AF48007 SDDKFZ251/1 C型半履带
AFV模型 发表于 2020-7-17 11:21:05

本帖最后由 AFV模型 于 2020-7-17 11:51 编辑https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/111051beqs9mnemm9zeuxy.jpg
AR48101 F-5E Tiger II 战斗机 鲨鱼鼻https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/111246uplzbpvbq7a5d54p.jpg
AR48102 诺斯罗普 F-5E Tiger II 战斗机https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/111432svzm66s6dquvddvr.jpg
AR48103 F-5F Tiger II VFC-111 战斗机 防晒霜
https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/111758flwb7jwr7zrojako.jpg
AR48105 诺斯罗普RF-5E 战斗机 虎眼https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/111950m5coou5lq76z7lo7.jpg
AR48106 F-5F Tiger II 战斗机 美国空军 https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/112212ymf4mxf32f3u4ozf.jpg
AR48108 IDF F-CK-1C 战斗机 庆国
https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/112601fe1hh17xe0tjnoe4.jpg
AR48109 IDF F-CK-1D 战斗机 程国(双座) https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/115129q0hh05pld3on8znm.jpg
AR48110 F-CK-1C/D的航空武器https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/115254tvn6lp3dizzpbcnh.jpg
AR48111 IRIAF Saeqeh-80 战斗机https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/152103hicn7lic83n3l777.jpg
AR48112 U-2A龙女 战斗机
https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/153132xdi6yq15v53g8nn1.jpg
AR48114 U-2C龙女侦查机早期型
AFV模型 发表于 2020-7-17 11:56:45

本帖最后由 AFV模型 于 2020-7-17 11:58 编辑


https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/154158t3eszel4ka42mpae.jpg
AR48S01 F-5E Tiger IIC ROCAF 战斗机https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/154400hbqnk2wfzfwuvkgz.jpg
AR48S02 F-5E Tiger III战斗机 FACH 摩洛哥空军
https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/154609e134l18mq5wo6og5.jpg
AR48S06 F-5E战斗机 瑞士/奥地利空军限量版https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/154812rtns23sztsyyx1sv.jpg
AR48S07 台湾陆军F-5E 战斗机 鲨鱼鼻https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/155039ughjjnqojy900ooq.jpg
AR48S08 RF-5S Tiger II 战斗机 新加坡空军
https://www.gao-shou.com/data/attachment/forum/202007/03/155625u3sj2gohu73ojb4z.jpg
AR48S09 F-5E Tiger II(Mig28)战斗机 Adobasari ver页: [1]
查看完整版本: AFV战鹰模型 1/48 军事模型封绘图鉴大全